Jeśli poszukujesz inwestora do swojej spółki powinieneś wiedzieć, że osoba zainteresowana współpracą z pewnością doskonale sprawdzi Twoją firmę. Wielu inwestorów w dzisiejszych czasach, przed podjęciem ostatecznej decyzji o współpracy, zleca przeprowadzenie analizy due diligence. Słyszymy o niej dość często – czym dokładnie jest?

Czym jest analiza due diligence?

Zadaniem analizy due diligence jest dokonanie oceny kondycji spółki, pod względem finansowym, handlowym, prawnym, podatkowym i technologicznym. Co ważne – analiza due diligence pozwala określić mocne i słabe strony spółki, a tym samym wskazać szansę i zagrożenia, jakie będą wiązać się z przystąpieniem do inwestycji. Najczęściej analizę due diligence stosuje się przed ostatecznym podjęciem decyzji o inwestycji tj. w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, akcji bądź udziałów, połączenia spółek kapitałowych, szukania przez przedsiębiorstwo inwestorów zewnętrznych, oddłużania czy też wywłaszczania. Analiza due diligence zbiera wszelkie niezbędne informacje, umożliwiające również dokonanie rzetelnej wyceny wartości przedsiębiorstwa. Dla wielu analiza due diligence nie różni się niczym od audytu. Nic bardziej mylnego. Audyt obejmuje najczęściej kontrolę jedynie jednego obszaru i jest przeprowadzany na potrzeby przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o analizę due diligence to obejmuje ona analizę całego przedsiębiorstwa, każdego jej obszaru działania. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i branży, w jakiej się specjalizuje, analiza due diligence będzie wyglądała całkiem inaczej. Warto dodać, że najczęściej analizę due diligence wykonuje się na zlecenie inwestora bądź osoby zainteresowanej kupnem. Rzadko wykonywana jest ona na zlecenie właścicieli przedsiębiorstw.

Czemu służy analiza due diligence?

Jak już wspomniano, analizę due diligence wykonuje się najczęściej przed podjęciem decyzji na temat planowanej inwestycji. Przeprowadzenie jej na tym etapie, pozwala na zebranie niezbędnych informacji, ułatwiających podjęcie decyzji, czy inwestycja jest opłacalna dla inwestora, czy też nie. Jest to również świetne narzędzie dla przedsiębiorstw poszukujących finansowania – posiadanie odpowiedniej wiedzy i informacji pozwoli Państwu lepiej przygotować się do transakcji. Ponadto, dzięki niej możliwe jest wyłapanie wszelkich nieprawidłowości mających miejsce w spółce i ich usunięcie jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji z inwestorem. Analiza due diligence pozwala również na zyskanie świadomości na temat inwestycji. Dzięki niej możliwe jest odpowiednie zaplanowanie działań przedsiębiorstwa, które będą miały na celu zminimalizowanie ryzyk. Na koniec warto dodać, że due diligence pomaga w uniknięciu wielu niekomfortowych sytuacji, chociażby związanych ze zmianą ustaleń przez inwestora, spowodowanych ujawnionymi ryzykami.

Podsumowując, prawidłowo przeprowadzona analiza due diligence pozwala oszacować ryzyko związane z transakcją – ryzyko inwestycji, jak i ryzyko branżowe. Co więcej, ułatwia lepsze zrozumienie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest ona niezbędnym elementem ułatwiającym wypracowanie odpowiedniej strategii negocjacyjnej – pozwala na skonstruowanie odpowiednich argumentów negocjacyjnych. Analiza due diligence pozwala również zaplanować proces integracji podmiotu, w sytuacji, gdy powstaje nowa struktura własnościowa.