Nasza firma, Natalin Global Linking Business jest założycielem Stowarzyszenia Zielona Przystań. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Jeleniej Górze, jednak stowarzyszenie swoją działalność prowadzi na terenie całej Polski. Do głównych celów Stowarzyszenia Zielona Przystań należy m.in.:

  • organizowanie pomocy oraz opieki dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, rozbitych czy też niepełnosprawnych,
  • organizowanie pomocy rodzicom, mającym problemy w wychowywaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi,
  • udzielanie pomocy dzieciom i rodzinom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach,
  • prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych,
  • kształtowanie i modelowanie właściwych i zdrowych postaw zarówno u dzieci jak i u młodzieży,
  • prowadzenie działań mających na celu zmniejszenie problemu bezrobocia wśród młodych ludzi,
  • wspieranie i inicjowanie różnych działań kulturalnych,
  • zakładanie i prowadzenie placówek dla dzieci i młodzieży,
  • organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej osobom szczególnie uzdolnionym, ale i rodzinom ubogim,
  • organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i innych form edukacyjnych.

To jedynie kilka z wielu celów naszego Stowarzyszenia Zielona Przystań. Jeśli poszukują Państwo pomocy – zachęcamy do kontaktu. Wspólnie postaramy się znaleźć wyjście z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebujesz profesjonalnej analizy Due Diligence przygotowanej przez najlepszych specjalistów na rynku? Zapraszamy do kontaktu.