W ramach naszej oferty, proponujemy przeprowadzenie profesjonalnej analizy oceniającej kondycję handlową, finansową, prawną oraz podatkową Państwa firmy. Przeprowadzana przez nas analiza Due Diligence ma na celu maksymalizację zwrotu z inwestycji dla kupującego, za pomocą dokonania oceny faktycznej jakości wyników spółki. Ponadto, analiza Due Diligence ma na celu wskazanie zagrożeń finansowych i biznesowych, stricte związanych z rodzajem prowadzonej działalności. Warto dodać, że pozwala ona na określenie potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją. Powinna ona być ostatnim etapem przed zawarciem transakcji, po którym może dojść już jedynie do negocjacji.

W ramach przeprowadzenia analizy Due Diligence wykonamy m.in.:

  • analizę prognoz finansowych,
  • analizę kapitału obrotowego,
  • analizę potrzeb i zobowiązań inwestycyjnych przedsiębiorstwa,
  • weryfikację przepływów środków pieniężnych,
  • weryfikację systemu rachunkowości zarządczej,
  • ocenę wydatków inwestycyjnych,
  • ocenę wyników finansowych.

Wskazane czynności są tylko przykładowymi. Zakres analizy Due Diligence jest dostosowywany do sytuacji, w jakiej znajduje się Państwa przedsiębiorstwo. Gwarantujemy przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności, zgodnie z Państwa potrzebami.

Jak prowadzimy Analizę Due Diligence?

Przeprowadzenie analizy Due Diligence obejmuje 4 etapy. W pierwszej kolejności zajmujemy się przygotowaniem planu przeprowadzenia analizy i sporządzeniem zestawienia dokumentów, koniecznych do przygotowania przez Klienta. Na tym etapie, Klient musi również wyznaczyć osoby uczestniczące w przeprowadzanej analizie z jego strony. Kolejnym etapem jest już realizacja – na podstawie otrzymanych od Państwa dokumentów przeprowadzamy ich ocenę, dokonujemy koniecznych analiz i przygotowujemy listę pytań niezbędnych w celu właściwego przygotowania oceny. Po otrzymaniu wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień przystępujemy do dokonania oceny wyników analizy. Na podstawie posiadanych dokumentów i informacji przygotowujemy raport, zawierający wszelkie informacje, wnioski, ale też rekomendacje, co do dalszych planów rozwojowych przedsiębiorstwa. Ostatni etap należy już do Państwa – na podstawie przedstawionego raportu muszą Państwo podjąć decyzję, co do zawarcia planowanej transakcji bądź jej odrzucenia.

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebujesz profesjonalnej analizy Due Diligence przygotowanej przez najlepszych specjalistów na rynku? Zapraszamy do kontaktu.

Zobacz również: