Import, eksport, handel międzynarodowy

Specjalizujemy się w imporcie, eksporcie dóbr i towarów. Posiadamy międzynarodowe kontakty…

Wprowadzanie marek i produktów na rynki zagraniczne

W ramach naszej oferty usług proponujemy Państwu pomoc we wprowadzeniu marek i produktów na rynki zagraniczne.

Obrót i inwestycje w nieruchomości

Wspieramy obrót nieruchomościami oraz komercjalizację nieruchomości gruntowych lub stojących.

Korzystne nabywanie i sprzedaż przedsiębiorstw, firm i spółek

Za pomocą sieci kontaktów pośredniczymy w sprzedaży oraz nabywaniu istniejących już przedsiębiorstw, firm oraz spółek.

Analiza Due Diligence

Wykonujemy wnikliwą, wielopłaszczyznową analizę która bierze pod uwagę kondycje handlową, finansową, prawną i podatkową.

Pozyskanie finansowania lub partnera

Przygotowujemy optymalne propozycje inwestycyjne dla przedsiębiorcy poszukującego kapitału.

Wsparcie działań HR

Oferujemy pełne wsparcie procesów rekrutacji specjalistów.