Korzystne nabywanie i sprzedaż przedsiębiorstw, firm i spółek

Za pomocą sieci kontaktów pośredniczymy w sprzedaży oraz nabywaniu istniejących już przedsiębiorstw, firm oraz spółek.

Pozyskanie finansowania lub partnera

Przygotowujemy optymalne propozycje inwestycyjne dla przedsiębiorcy poszukującego kapitału.

Obrót i inwestycje w nieruchomości

Wspieramy obrót nieruchomościami oraz komercjalizację nieruchomości gruntowych lub stojących.

Obrót i inwestycje w obszarze rynku dzieł sztuki

Zachowując pełną dyskrecję i profesjonalizm zapewniamy kompletne wsparcie w obrocie i inwestycji we wszelkiego rodzaju dzieła sztuki.

Inwestycje w Start-upy i ich dalszy rozwój

Uzyskujemy finansowanie przedsięwzięcia pomagające rozwinąć start-up i zwiększyć jego wartość rynkową.

Wprowadzanie marek i produktów na rynki zagraniczne

W ramach naszej oferty usług proponujemy Państwu pomoc we wprowadzeniu marek i produktów na rynki zagraniczne.

Fundusz Inwestycyjny

To jeden ze skuteczniejszych sposobów lokowania pieniędzy, który spotyka się z dużym zainteresowaniem szczególnie wśród doświadczonych inwestorów.

Analiza Due Diligence

Wykonujemy wnikliwą, wielopłaszczyznową analizę która bierze pod uwagę kondycje handlową, finansową, prawną i podatkową.

Tworzenie strategii biznesowej

W ramach naszej oferty usług proponujemy pomoc w tworzeniu strategii biznesowej. Na Państwa zlecenie jesteśmy w stanie przygotować kompleksowe strategie biznesowe różnych obszarów działalności Państwa przedsiębiorstwa.