Globalna Sieć Kontaktów Biznesowych

Naszą dewizą jest współpraca. Mamy pełną świadomość, że zestawienie doświadczenia i różnych punktów widzenia daje możliwość wyzwolenia potencjału nieosiągalnego w jednolitych zespołach.

Nasza znajomość rynku, stosowanie szerokiego zakresu środków i narzędzi oraz efekt synergii uzyskiwany w wyniku współpracy gwarantuje, że transakcje za naszym pośrednictwem kończą się sukcesem.

Skupiamy idee, osoby i aktywa, aby pomagać naszym klientom dokonywać najlepszych wyborów lokowania pieniędzy z gwarancją możliwie jak największego zysku, a ich firmom umożliwić wzniesienie się na nowy wyższy poziom.

Dzięki bardzo mocno rozbudowanej sieci kontaktów która jest naszą największą wartością dajemy szansę połączenia biznesów i odnalezienia synergii. Stworzyliśmy bezpieczne biznesowe środowisko generujące unikatowe rozwiązania w najbardziej wymagających sytuacjach. Jako ambitni ludzie oferujemy kompleksowe wsparcie i pomoc na rynku inwestycyjnym, pracujemy zespołowo, dążąc do perfekcji w działaniu.

Realizujemy politykę aktywnego zarządzania – stale monitorujemy przebieg inwestycji oraz aktywnie uczestniczymy w zarządzaniu projektami, zapewniając sukces inwestycyjny podejmowanych projektów.

Linking Business – naszą przewagą jest unikalność

Rynek inwestycji wciąż się rozwija, z coraz większą odwagą decydujemy się na lokowanie oszczędności, wykorzystując możliwie jak najbardziej potencjał branży, ale też dostęp do ekspertów i ich wszechstronnej wiedzy. Mamy świadomość, jak ważne jest dla naszych klientów kompleksowe wsparcie. Brak dostępu do doświadczonego mentora wielu potencjalnym inwestorom zamyka drogę do pomnażania swoich oszczędności.

Jesteśmy jedyną taką firmą o unikatowym modelu biznesowym, proponując wielopłaszczyznowy system inwestowania w nieruchomości, sztukę, startupy i inne. Oferujemy fundusze inwestycyjne i zajmujemy się pozyskiwaniem finansowania i partnerów. Koncentrujemy się na aktywach najbardziej pożądanych przez współczesnych inwestorów, niedostępnych w obrocie na zwykłym rynku.

Cechuje nas:

  • Wielopłaszczyznowy model inwestowania
  • Portfel wyselekcjonowanych inwestycji niedostępnych na rynku
  • Wszechstronna wiedza ekspertów
  • Pełna dyskrecja
  • Oferty klasy premium

Owocna współpraca dla Twoich korzyści

Linking Business łączy kontakty z szerokiego zakresu dziedzin gospodarki, finansów i prawa, które swoim doświadczeniem wspierają potencjalnych inwestorów w wyborach najbardziej dochodowych aktywów i przedsiębiorców pragnących rozwinąć swoją działalność. Ponadto Linking Business prowadzi działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski, budowania płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między czołowymi ekspertami i przedstawicielami biznesu oraz prezentacji idei transferu technologii jako źródła wsparcia rozwoju gospodarczego.

Najważniejszym obszarem działalności Linking Business jest rozwijanie współpracy inwestycyjnej, handlowej i technologicznej pomiędzy podmiotami z całego świata, a także zapewnienie wsparcia dla projektów biznesowo-inwestycyjnych poprzez pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań z funduszy celowych, programów badawczo-rozwojowych oraz od prywatnych inwestorów. Nasz model biznesowy to wyjątkowy akcelerator projektów inwestycyjnych oraz rozwoju start-upów.

Nasza współpraca polega na zapewnieniu pełnego i profesjonalnego wsparcia w realizacji oraz nadzorze nad wybranymi projektami inwestycyjnymi.

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ!
fot. Jacek Bonecki